Rólunk

Külföldön Sikeres Magyar Művészek Kutatási Projekt

KSMM

 

Jelen vannak művészeink, alkotóink a világban? Mit jelent a külföldi jelenlét, hogyan találták meg azokat a lehetőségeket, amelyek külföldi csatornákat nyitottak meg? Milyen minták, hálózatok rajzolódnak ki művészek, művészeti ágak között? Hol találkozhatunk a világban magyar alkotók munkájával? Külföld, siker, magyar, művész – kutatásunk legfontosabb fogalmai egyben a legnehezebben definiálhatók is.

Több évig tervezett és 2019 eleje óta végzett kutatási projektünk célja a külföldi magyar művészi sikerek és a külföldön sikeres magyar művészek feltérképezése. Mivel a művészeti folyamatok jó esetben nem állnak meg az országhatároknál, elsősorban azt vizsgáljuk, mennyire érvényes, aktuális, érdekes, exportképes a magyar művészet, valamint min múlik, hogy külföldön érvényesek és láthatók-e a magyar művészeti produktumok. Művészeink jó döntései, munkájuk a kiemelkedő tehetségű fiatalok motivációs bázisa, modellje is lehet. Amellett, hogy külföldi tapasztalatokkal rendelkező alkotóinkkal beszélgetünk, néhányukkal akár ennek a nemzetközi útnak az elején, további háttérinterjúkban olyan szakembereket szólaltatunk meg, akik a téma egy-egy szegmensének kiváló ismerői, és meghatározó szerepet töltenek be abban, hogy alkotóink és az ő munkájuk érvényesülhessenek külföldön.

A kutatásból az is láthatóvá válik, hogy milyen különbségek mutatkoznak a különböző művészeti ágak közt. A körvonalazódó anyagból megállapítható például, hogy míg a képzőművészeket galériák képviselik, sok esetben a zenészek menedzserekkel dolgoznak együtt, az íróknak, költőknek közvetítő nélkül kell érvényesülniük, és a színházi alkotók, társulatok is gyakran maguk végzik a szervezői, marketinges tevékenységeket.

Fontos aspektus a magyar felsőfokú művészeti képzés egyes intézményeinek vizsgálata. Az intézményes képzés lehetőségei, előnyei és hátrányai nemcsak művészeti áganként térnek el lényegesen, hanem az egyes alkotók is sokféleképpen vélekednek róla. Visszatérő tapasztalatként kiemelhető, művészeti ágtól függetlenül sokan megerősítik: az intézményes képzés legnagyobb előnye a kapcsolat- és keretrendszer, amit adni tud.

Megvizsgáljuk azt is, milyen kritériumok mentén lehet valamit sikernek nevezni, mi az, ami miatt egyáltalán külföldinek nevezhető egy siker, illetve az egyéni és a teammunkában létrehozott produkciók közti különbségek is érdekesek lehetnek. Bár a díjak bizonyos esetekben jó iránymutatók, azonban a rendszeres jelenlét például a nagyobb koncerttermekben, lapokban, színházakban is az elismerés jele.

Nem elhanyagolható kérdés, hogy az általunk vizsgált művészek külföldön élnek-e, amennyiben igen, a külföldi tartózkodás megelőzte vagy folyománya a külföldi művészi sikernek, illetve hogy a műalkotások jellege, vagy teammunka esetén a technológiai fejlődés lehetővé teszi-e számukra a magyarországi munkavégzést, vagy Magyarországon élve a külföldit.

Mennyire lehet látni a külföldi sikereket Magyarországról, beszámol-e ezekről a média? Van-e ezen a téren kommunikációs feladat, s ha igen, összehangolható-e ez a folyamat a különböző szereplők közt?

Folyamatosan bővülő adatbázisunkban olvashatók a teljes interjúk szövegei, kulcsfogalmak mentén kereshetők az egyes alkotók válaszai a vonatkozó témakörben, és művészeti ágakra bontva is elérhetők.

A kutatás ötlete Balogh Endrétől származik, kidolgozása a prae.hu művészeti portál 2018-2019-es szerkesztőivel történt, és jelenleg a prae.hu szerkesztői és rovatvezetői irányítják – Ajtai Péter, Árvai András, Balogh Endre, Boczán Bea, Forgács Nóra Kin ga, Mátrai Diána Eszter, Pál Dániel Levente, Seres Lili Hanna és Szabó Annamária –, a projektet Németh Gábor Dávid fogja össze. Köszönet illeti a jelenlegi munkatársakon kívül a korábbiakat is, név szerint Benedek Annát, Hadi Barbarát és Péczely Dórát az ötlet alakításában végzett munkájukért. Az egyes interjúkat a prae.hu szerzői készítik. A fotók leginkább Oláh Gergely Máté, Bach Máté és Bodnár Patrícia művészi munkái.

Külföldön Sikeres Magyar Művészek Kutatási Projekt az az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága, valamint a PRAE.HU Kft. támogatásával működik